Disclaimer

Wij brengen buitenleven binnen

Disclaimer voor Alusolutions

1. Gebruik van informatie

Alusolutions streeft ernaar om accurate en actuele informatie op deze website te plaatsen, maar geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid, of geschiktheid voor een specifiek doel van de informatie. Hoewel we ons best doen om de informatie regelmatig te actualiseren, kunnen er soms fouten, weglatingen of vertragingen optreden. Alusolutions wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele fouten of weglatingen op deze website.


2. Geen professioneel advies

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als professioneel advies. Gebruikers worden aangemoedigd om professioneel advies in te winnen voordat ze handelen op basis van de informatie die op deze website wordt gevonden.


3. Functioneren van de website

Alusolutions kan niet garanderen dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke materialen die kunnen leiden tot verlies of schade van gegevens, noch voor storingen, vertragingen, fouten of onderbrekingen in de werking van de site.


4. Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, en handelsmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Alusolutions en zijn onderhevig aan auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze website kan een schending zijn van deze wetten.


5. Links naar externe sites

Deze website kan links bevatten naar externe websites die worden beheerd door derden. Deze links zijn uitsluitend voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat Alusolutions de inhoud van dergelijke externe websites goedkeurt. Alusolutions is niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van externe websites, noch voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites.


6. Wijzigingen

Alusolutions behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden aan om deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


7. Toepasselijk recht

Deze disclaimer en het gebruik van deze website worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen die hieruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Speciale Aankondiging

Beste klanten en relaties,

Ik wil u graag informeren over een speciale periode die voor de deur staat. Van 1 februari 2024 tot en met 12 februari 2024 zal ik op pelgrimstocht naar Mekka zijn voor Umrah. Deze reis is een belangrijk spiritueel moment en betekent dat ik in deze tijd niet bereikbaar zal zijn voor communicatie, bestellingen of dienstverlening.

Ik vraag om uw begrip en geduld tijdens mijn afwezigheid. Alle vragen, verzoeken of bestellingen zullen met prioriteit behandeld worden zodra ik terugkeer, vanaf 13 februari 2024.

Hartelijk dank voor uw geduld en steun. Ik kijk ernaar uit om na mijn terugkeer weer volledig tot uw dienst te staan.

Met oprechte groet,

Team Alusolutions.nl