Terugbetaal en retourneringsbeleid

Wij brengen buitenleven binnen

Terugbetaal en Retourneringsbeleid van Alusolutions

1. Terugkeer

Je hebt het recht om binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.


2. Om een retour aan te vragen

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.


3. Beschadigde of onvolledige goederen

We vragen je de ontvangen producten direct na ontvangst te controleren. Mocht een product beschadigd of onvolledig geleverd zijn, dan verzoeken wij je zo snel mogelijk contact met ons op te nemen om dit te melden.


4. Terugbetaling

Wanneer we je retourzending hebben ontvangen en verwerkt, zullen we het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele standaard verzendkosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


5. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • Producten die naar de consument zijn verzonden en die onvermijdelijk vermengd zijn met andere producten;

6. Contact

Voor vragen, klachten of opmerkingen over ons retourbeleid, kun je contact opnemen via de contactinformatie op onze website.

Speciale Aankondiging

Beste klanten en relaties,

Ik wil u graag informeren over een speciale periode die voor de deur staat. Van 1 februari 2024 tot en met 12 februari 2024 zal ik op pelgrimstocht naar Mekka zijn voor Umrah. Deze reis is een belangrijk spiritueel moment en betekent dat ik in deze tijd niet bereikbaar zal zijn voor communicatie, bestellingen of dienstverlening.

Ik vraag om uw begrip en geduld tijdens mijn afwezigheid. Alle vragen, verzoeken of bestellingen zullen met prioriteit behandeld worden zodra ik terugkeer, vanaf 13 februari 2024.

Hartelijk dank voor uw geduld en steun. Ik kijk ernaar uit om na mijn terugkeer weer volledig tot uw dienst te staan.

Met oprechte groet,

Team Alusolutions.nl